tisdag 29 april 2014

Året om med SJ

"Kom ihåg, att SJ för underhåll och drift alltid köper svenska varor, när sådana kunna finnas att för ändamålen tillgå. SJ betalar därvid som regel ett högre pris än vad köp från utlandet behövde betinga - allt i syfte att gynna svenskt produktionsliv".
SJ 1937
 "Använd Ni i gengäld SJ för Edra resor och transporter. SJ utför nu sitt trafikarbete till 80 % med drivkraft från landets egna vita kol; på SJ löpa endast svenskbyggda lokomotiv; alla SJ vagnar  äro svenskbyggda. -Genom att anlita SJ gynnar även Ni svensk produktion. Genom att anlita SJ gynnar Ni Er också själv och Edert företag som skattebetalare. SJ är hela nationens egendom. Varje svensk är delägare i statsbaneaffären. Varje svensk har ett eget intresse av dess framgång eller motgång. Varje kronas inkomst för ett till densamma uppdraget transportarbete går praktiskt taget helt till lättande av bördan för landets skattebetalare".
SJ 1934

2 kommentarer:

  1. Dagens sk affärsverksamhet är ett hån mot gårdagens SJ och de sunda åsikter som fanns då.

    SvaraRadera
  2. Perra bra inlägg gör att man vill länka=)
    Ja se gamla SJ det var kvalitet och framförallt så visade man respekt emot resenärer och allmänheten men framförallt så hade SJ och banverket ett ansvar att sköta service och underhåll på spår och loken, vagnarna.
    Så skäms på Er dagens SJ...och entreprenörer för underhåll och ta en titt i backspegeln hur ni borde göra.

    SvaraRadera