onsdag 12 februari 2014

Spårväg i Trollhättan?

Enligt en uppgift i Järnvägsdata 1999 utgiven av Svenska Järnvägsklubben anlades en stenspårväg i Trollhättan 1906-07 med spårvidden 891 mm. Spårvägens uppgift var att frakta sten från Kraftstationen och från en stentäkt. Den lades ner 1918. Kan det möjligen vara den på bilden nedan?

1 kommentar: