onsdag 19 februari 2014

Pannexplosion i Eksjö

Detta är resterna efter det sk Fairlie-loket nr 1 "Hulterheim" vid Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ). Loket byggdes 1869 vid Hatcham Ironworks i London. Namnet Hulterheim fick loket efter NOJ:s styrelseordförande ryttmästare Johan Fredrik Hulterheim.
Lokomotivet Hulterheim exploderade den 8 april 1902 kl 11.25 inne i verkstaden i Eksjö. En ångpanneexplosion är mycket ovanlig, men i detta fall var loket nyreviderat och bl.a.säkerhetsventilerna skulle prövas. Delar av en felaktig blypackning hade emellertid täppt till manometerledningen så att manometern visade ett för lågt tryck. Man försökte öka trycket genom att spänna fjädrarna till ventilerna hårdare då pannan exploderade. Lokets slungades ut genom taket och hamnade på bangården. Tre man arbetade vid loket varav två "fingo hvar sitt ben afslaget".
Bild: Sveriges JärnvägsmuseumBild: Sveriges Järnvägsmuseum

Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Förödelsen inne i verkstaden.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


NOJ hade nio stycken Fairlie-lok. Loket på bilderna är lok nr 8 "Mörlunda".


Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Och nr 7 "Målilla".
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Ett Fairlie-lok har två drivboggier och en panna som har två eldstäder i mitten och skorstenar i båda ändarna.En av NOJ:s ritningar till lok 3-5. Fairlie-Locomotive der Nassjö und Oscarshämn-Bahn gebaut von Sharp, Stewart & Co in Manchester.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


hamnade på bangården.

1 kommentar: