lördag 28 december 2013

Lokomotivångaren Svanen

Innan Panamakanalen byggdes, var det många uppfinnare som kom med olika förslag för att transportera fartygen på land över Panamanäset, men inget ansågs genomförbart. 1896 publicerades i  den engelska tidskriften "The Graphic" en artikel om att en svensk ingenjör, C. J. Magnell, visat att åtminstone små ångfartyg kunde konstrueras så att de kunde drivas på både land och vatten. Även i "New York Herald" kunde man samma år läsa om att ingenjör Magnell löst problemet genom att konstruera en amfibiebåt.
Det var dåvarande lektorn vid Borås Elementarskola, sedermera rektorn för Tekniska Högskolan, Carl Jacob Magnell som konstruerat en liten ångbåt, Svanen, som kunde ta sig fram på både land och vatten.
Svanen på Öresjö

Knappt en mil norr om Borås ligger Öresjö och runt denna sjö fanns värdhusen Almenäs, Långesten och Jutagärde, i slutet på 1800-talet populära ställen för boråsarnas rekreation. För att ta sig dit kunde man åka tåg på BHJ, Borås-Herrljunga Järnväg eller med häst och vagn. Det gick också en ångbåt, Peder Gylta, på Viskan. Problemet för ångbåten var Ålgårdsfallet som gjorde att färden på Viskan fick börja vid en brygga ovanför fallet. Ett förslag för att kunna transportera passagerarna direkt mellan Borås och Öresjö var att bygga en sluss, men detta förslag förkastades.


Lektor Magnell ville nu visa att han kunde hämta boråsarna ända inne i staden och bildade därför Borås Ångslupsaktiebolag. Magnell konstruerade ett fartyg som kunde ta sig fram både på land och vatten. Förbi Ålgårdsfallet skulle det byggas en ca 200 meter lång järnväg där fartyget skulle ta sig fram för egen maskin på hjul. Stålfartyget, som tillverkades hos Ljunggrens Mekaniska Verkstad och Ångslupsvarv i Kristianstad, var 14 m långt, vägde 11 ton och hade en ångmaskin på 27 hk. Antalet passagerare var 62.

Halvmodell av Svanen

Maskineriet bestod av en liggande, träklädd ångpanna och en tvåcylindrig compound-ångmaskin direkt kopplad till propelleraxeln. Kolboxar fanns under durken på båda sidor om ångpannan. Nyheten var att båten undertill var försedd med fyra hjul, liknande dem som fanns på järnvägsvagnar, men något grövre. Hjulen hade också flänsar på båda sidor om hjulbanorna för att säkert kunna rulla upp på rälsbanan. Avståndet mellan hjulaxlarna var 6,5 m och spårvidden var samma som på Borås-Herrljunga Järnväg,1217 mm. Den bakre hjulaxeln löpte helt fritt, men kunde bromsas med handbroms. Den främre hjulaxeln drevs av en transmissionsaxel som gick parallellt med propelleraxeln och kraften överfördes med hjälp av en kedjetransmission. Mellan hjulaxeln och transmissionsaxeln fanns en konisk växel.
Drivhjulen kunde frikopplas från propelleraxeln då fartyget inte gick på land, men så var inte fallet med propellern som alltid snurrade.För att rikta båten rätt vid rälsbanan och passa in hjulen till skenorna, hade man vid banans båda ändar i vattnet slagit ner två rader med pålar mellan vilka båten kunde gå in. På båten var också avbärarlister monterade och det hela fungerade ungefär som ett vanligt färjeläge.

På hösten 1891, några månader försenad, kom Svanen lastad på järnvägsvagn till stationen Borås Övre. Transporten till Viskan skedde sedan med domkrafter, stockar och plankor. Båten drogs på egna hjul meter för meter till ån.
Den 19 september gjorde Svanen sin första provtur och Borås tidning skrev: 
"Det var lite svårt att träffa rälsen med alla fyra hjulen, men sedan gick Svanen uppför banan med stor ledighet".


Provturerna gick bättre än man vågat hoppas och den 24 september 1891 infördes denna annons i Borås Tidning under rubriken "Offentliga Nöjen". Sommaren och därmed den bästa tiden för båtresor var dock redan över, och efter tre veckors trafik inställdes turerna för året.
På våren 1892 återupptogs trafiken och i annonserna kallades båten nu för "Lokomotivångare". Priset för en enkelresa Borås-Långesten var 25 öre och för resande endast mellan Ålgården och Almenäs samt mellan Almenäs och Långesten kostade resan 10 öre. Det var också populärt bland föreningar och sällskap att hyra Svanen för utflykter.


"Lokomotivångaren Svanen" med medlemmar från teknologiföreningen i Borås och lektor Magnell stående i fören. Båten är på väg upp ur Viskan för att passera Ålgårdsfallet på land via räls. 
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum  Foto: Gustav Nilsson Borås


Från Turistföreningens bok 1892.

  

Ibland blev det problem när Svanen skulle upp på sin rälsbana, speciellt när den kom från Borås. Anledningen kan ha varit att lutningen var större på den nedre delen av banan än på den övre. En annan anledning kan också ha varit att vattnet nedanför fallet var mycket strömt.
Även andra svårigheter uppträdde. Svanens kapten kunde vid uppfärden ibland höras kommendera "Alle man förut" för att försöka öka friktionen på drivhjulen. I utförsbacken däremot var det viktigt för bromsningen att akterhjulen inte slirade och därför hände det att kaptenen kommenderade "Alle man akterut".

Svanen blev inte någon lysande affär ekonomiskt, och när det i maj 1892 kom en ny "Ångvagn" i trafik på Borås-Herrljunga Järnväg blev situationen för Borås Ångslupsaktiebolag än värre. Ångvagnen hade liksom Svanen egen ångmaskin och behövde därför inget lok. Ångvagnen som tog 40 passagerare gick lika fort som tågen och biljettpriset var samma som för Svanen, 25 öre enkel resa. Denna ångvagn blev mycket populär och på mindre än två månader hade ca 4300 biljetter sålts.
BHJ:s ångvagn. Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Redan den 16 juli inställdes Svanens turer till följd av reparation. Den egentliga anledningen var dock att den inte klarade konkurrensen med den nya ångvagnen och medel saknades för att upprätthålla trafiken. Den 17 oktober hölls en extra bolagsstämma där det beslutades att Svanen och bolagets övriga egendom skulle säljas på auktion.
Den 21 mars 1893 hölls auktion vid Ålgården för försäljning av "en ångslup av stålplåt" samt "ett båthus av bräder, en större brygga av timmer och plank och ett järnvägsspår av 200 meters längd". Inga hugade spekulanter hörde av sig.
Ångslupen Svanen blev liggande i båtskjulet till november 1893 då ett par danskar kom för att prova båten, men någon affär blev det inte då.
I mars 1895 såldes Svanen till ett danskt konsortium. Transporten till järnvägen vid Borås Övre var lika besvärlig som den varit i motsatt riktning tre och ett halvt år tidigare.
Svanen under transport från Viskan till Borås Övre.

Resan gick via Varberg och Hälsingborg med färjan till Danmark och vidare till Fiskebæk ca 20 km norr om Köpenhamn.  Där hade en ny "skeppsjärnväg" iordningställts för Svanen, som nu skulle drivas av A/S Baadfarten Lyngby-Farum. Båten utgick från Fredriksdal vid Furesø över sjön till Fiskebæk där den på skenor och för egen maskin gick över det 315 meter breda näset till Farumsø och vidare till Farumgård. Resorna med Svanen blev nu en stor framgång!

Teckning som visar Svanen på väg över näset mellan Farumsø och Furesø.

I början på 1900-talet togs hjulen bort då det inte längre ansågs lönsamt att låta båten gå över land till Farumsø. Turerna gick därefter på Lyngbysø, Bagværdsø, Furesø och Vejlesø vilka stod i förbindelse med varandra genom smala sund. 

När kriget bröt ut såldes Svanen till Nils Rasmussen & Schiödt i Köpenhamn dit den transporterades på bildragen trailer. Här fick den göra tjänst som bogserbåt till den 20 maj 1942. Då uppstod en explosion, troligen av en mina, och Svanen tillsammans med en pråm den hade på släp, sprängdes sönder och försvann tillsammans med två man i djupet.

Källa och bilder om inte annat anges:
Lokomotivångaren Svanen av Anders Andersson

4 kommentarer:

 1. Tack för intressant och lärorikt inlägg!

  SvaraRadera
 2. Kan det vara samma Svanen som ligger vid Almenäs numera.
  http://fotobrus.se/jag-och-min-termos-36/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Troligtvis inte eftersom detta fartyg numera ligger på havets botten vid Kalveboderne utanför Köpenhamn. Enligt Boråsguiden 2013 http://issuu.com/boras.com/docs/bor__sguide_issuu/56 så är din Svanen tillverkad för 127 år sedan, alltså 1886 och min Svanen 1891. Märkligt! Här ligger tydligen en svan begravd...

   Radera
 3. Ursäkta jag läste inte riktigt korrekt i din text! Började sväva ut i tankar om nuvarande Svanen.

  SvaraRadera