lördag 10 augusti 2013

SJ:s modelljärnvägar Del 2 Älvsjö-Stockholm Södra + GMJS


1959 påbörjade SJ bygget av en egen modelljärnväg i Järnvägsmuseet på Torsgatan 19 i Stockholm. Det var en kopia av bangårdarna vid Älvsjö och Stockholm Södra och en dubbelspårig linje förband de båda stationerna. Tågen var i skala H0, 1:87 men hus och landskap byggdes av någon anledning i skala 1:100. Det mesta byggdes av museets egen personal och i genomsnitt var tre årsman sysselsatta med bygget av anläggningen i ett par års tid. (De flesta bilderna är klickbara för större storlek).
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Den magnifika modellen av Årstabron i skala 1:100 fanns på Järnvägsmuseet redan när det låg på Vasagatan 3 så det är kanske anledningen till att man fortsatte att bygga landskapet i denna skala.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Bild: Sveriges JärnvägsmuseumKontaktledningsstolpar och signaler tillverkades i museets egen verkstad.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Avståndet mellan Älvsjö och Stockholm Södra var på anläggningen 32 m och banan bestod av 200 m spår och 150 växlar som den tyska firman Fleischmann skänkt till SJ (kallas idag för sponsring...).
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Mycket kabeldragning blev det!
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Lokparken bestod av följande lok från Fleischmann:


Från ordinarie produktion: 
15 st ellok litt Da Specialbyggda för SJ:
4 st ellok litt F


4 st ellok litt Ub


4 st ellok litt Ra "Rapidloket"


4 st ånglok litt N

Dessutom fanns 2 motorvagnar litt Xoa5 (X5), också de specialbyggda.


Utöver dessa fordon fanns också en del "försvenskade" motorvagnar och diesellok ur Fleischmanns ordinarie produktion. 
Vagnparken innehöll mest vagnar från Fleischmann, men det fanns även några från bl a Pocher och Pico.Stockholm Södra och Årstabron.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Stockholm Södra.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Älvsjö med godsbangården.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Intresserade ungdomar studerar modelljärnvägen 1962.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Bild: Sveriges JärnvägsmuseumEn annan stor anläggning är GMJS (Göteborgs Modelljärnvägssällskap) som bygger i den större skalan 1:45, även kallad 
skala 0. Medlemmarna bygger själva alla lok och vagnar från grunden exakt efter ritning. En viss anknytning till SJ har GMJS då de i samband med utställningen TÅG 62 i Göteborg 1962, fick tillgång till en lokal vid SJ Sporthall (nu Volviahallen) vid Bergslagsparken. Motprestationen var att de skulle bygga ett tågsätt med lok och vagnar från varje decennium från 1856 och framåt och visa upp på sin anläggning för allmänheten. Det gjorde man och idag finns t o m ett X2000 tåg i samlingarna. Under TÅG 62 som varade mellan 11 maj -15 juli sågs denna anläggning av 150.000 besökare.
Foto: Hans Johansson


Anläggningens spårlängd är ca 380 m. Det går åt ungefär 80 slipers på varje meter spår och det innebär att spåret är spikat i ungefär 30.000 slipers med över 120.000 spik. Det finns sammanlagt 70 handbyggda växlar på bangårdarna och 60 av dessa är elektriskt manövrerbara.
Bild: GMJS

Ungefär 130 m av spåret kan trafikeras av ellok. Elloken får sin ström från kontaktledningen. Trådens tjocklek är 0,5mm² och bärlinans 0,4mm². På bangårdarna är tråden upphängd i kontaktledningsbryggor som vardera består av hundratals specialtillverkade detaljer gjorda i mässing.Skenköping som är en kopia av Olskrokens gamla stationshus i Göteborg.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Stationen Olskroken öppnades 1876 för godstrafik och 1881 för persontrafik. Detta stationshus byggdes 1877 och revs 1929 då det ersattes av ett nytt.
Olskroken 1890 innan det byggts ut på sidorna.

Olskroken 1910


Ett par bilder på anläggningen inför visningen på TÅG 62.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Varje år i oktober-november visas anläggningen för allmänheten och den är väl värd ett besök. Besök gärna deras hemsida, GMJS, för mer information.Ett trevligt bildspel från GMJS.
videoMix Megapols morrongäng på besök hos GMJS.
video

Mitt tidigare inlägg om SJ:s modelljärnvägar Del 1 finns HÄR.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar