lördag 6 juli 2013

SJ 1956

I ett av gårdagens inlägg visade jag ett foto taget av Lennart Nilsson. Här kommer några bilder till tagna av samma fotograf.

Inför den svenska järnvägens 100-årsjubileum 1956 fick den då etablerade, men ännu inte så kände fotografen Lennart Nilsson 
(ja han med "ett barn blir till") ett uppdrag av SJ:s presstjänst att dokumentera vardagslivet vid järnvägen. Fotografierna skulle sedan användas till en jubileumsbok. På den tiden var Statens Järnvägar inte som idag ett bolag som bara körde persontåg. Nej, man hade också hand om spår, el, signaler och trafikledning. Alla järnvägens byggnader som stationer, verkstäder, godsmagasin och banvaktstugor sköttes av SJ:s fastighetsavdelning. Man körde person- och godståg och hade sveriges största bussbolag. Även SJ Resebyrå, färjetrafik på Tyskland och Danmark samt lastbilsåkeri (ASG och Svelast) ingick i SJ-koncernen. All utbildning skedde internt på egna skolor. Andra verksamheter var en omfattande restaurangverksamhet, egna snickerier, tvätteri och tryckeri. Fram till 1973 hade SJ t.o.m. ett eget trädgårdsmästeri för stationernas utsmyckning. Ett eget telefonnät fanns också. 1950 hade Statens Järnvägar totalt ca 70 000 anställda och var då den enskilt största arbetsgivaren i Sverige.

Några bilder scannade från jubileumsboken "Efter hundra år" utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1956. Fotograf: Lennart Nilsson (Bilderna är klickbara).


Dubbelspårsbygge och fortfarande var det mänskliga muskler som gällde. Notera även mjölkbilen till vänster!
Ragundabron. Den nya järnvägsbron över Indalsälven stod klar 1955. I bakgrunden syns den gamla.Stockholm Central.

Stinsen, eller som det egentligen heter, tågklareraren, visar avgång till ett tåg medan resten av familjen njuter på stationshusets balkong. Ofta var arbetsplatsen också hemmet.

1956 fanns det fortfarande många ånglok i trafik även om dieselloken tagit över mer och mer. Att det är en lokförare på bilden ser man på att han har tre vinklar i mössmärket.

En dam som sett en stor del av världen. Kolla på hennes koffert! 
Är det någon idag som använder ordet koffert? Förmodligen inte så många, men ett trevligt ord är det!
Tågbefälhavaren, det är han med det blå bandet runt mössan, har diverse att bestyra innan han ger klartecknet. Är dörrarna stängda, är det någon som glömt sig kvar vid gottkiosken?
Revision. Med jämna mellanrum skall lok och vagnar in för grundlig genomgång på någon av SJ:s huvudverkstäder.
Arbetet vid järnvägen är i stor utsträckning speciellt och därför finns det också en järnvägsskola för utbildningen, både den teoretiska och praktiska.
Ett järnvägsöde, det övervuxna spåret och bussen som övertagit trafiken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar