onsdag 3 april 2013

Kvarnen i Göteborg


I Kristianstad fanns företaget AB Mårten Pehrsons Valsqvarn med två kvarnar, Södra och Norra kvarnen. Verksamheten gick bra, men ett problem var att det lokalt odlade vetet inte räckte till. Man blev därför tvungna att köpa vete från andra håll i landet med stora fraktkostnader som följd. Försäljningen av mjöl till Västsverige hade också ökat. Det diskuterades då att flytta verksamheten vid den Södra kvarnen till Göteborg. Där fanns redan tre kvarnar (AXA, Gyllenhammars och Göteborgs Ångkvarn) men man ansåg ändå att det skulle löna sig att bygga en ny kvarn. Av Göteborgs stad fick man löfte om att köpa en drygt 5 000 kvm stor tomt vid Sannegården. Läget var perfekt med närhet till hamnen, och staden åtog sig att anlägga väg, muddra upp älven till 28 fots (8,5 m) djup och bygga järnvägsspår från Hamnbanan fram till tomten. 

Bygget påbörjades 1914 och man var bland de första i Sverige att bygga med armerad betong.


Den 11 september 1915 invigdes anläggningen som kostat 1,3 miljoner kronor att bygga.Det fanns ingen kaj i anslutning till kvarnen så en 600 m lång brygga i trä byggdes rakt ut i älven. Bryggan utrustades med en spårbunden pneumatisk lossningselevator som sög upp fartygens spannmål till ett transportband för vägning och vidare transport till lagerbehållarna i spannmålssilon.En del av transporterna till och från kvarnen gick på järnväg


...en del med lastbil


...och vissa med SJ:s behållare "Från dörr till dörr".


En av Juvels lastbilar 1955...och en från 1960.


Produktionen ökade och anläggningen byggdes efter hand ut med nya mjölmagasin och utökad silokapacitet. I Göteborg var man först i landet med cylinderformade spannmålssilos i armerad betong.


Omkring 1920 började Kooperativa Förbundet, KF, engagera sig för att bryta kartellen inom kvarnnäringen och på så sätt få ner mjölpriserna. 1922 köpte man Göteborgs Ångkvarn, och 1924 lyckades man köpa den stora Göteborgskvarnen av Mårten Pehrson. Namnet på kvarnen blev nu Tre Lejon. 
30-tal
1986


I slutet på 70-talet började KF få ekonomiska problem och sålde många av sina industriföretag för att få in kapital. 1990 lade man ner kvarnen Tre Kronor i Stockholm och Tre Lejon i Göteborg blev huvudkvarn. Den kallades nu Juvelkvarnen.
1991-92 byggdes kapaciteten ut med bl.a. ett helautomatiserat höglager.
Juvelkvarnen 1996.   Foto: Bengt Spade

2000

1999 försökte KF sälja Juvelkvarnen men i maj 2001 lades den ner. Byggföretaget JM-Bygg köpte fastigheten och den gamla kvarnen är nu ombyggd till bostadshus med ca 200 lägenheter. Så här ser kvarnen ut idag.

Skylten "Huvudkontor" har glädjande nog fått vara kvar!


Och så avslutar vi inlägget med en trevlig trådlastbil


...och en reklamskylt från 1945.

1 kommentar:

  1. Trevligt. Mjöl visste Larsson väldigt lite om...

    SvaraRadera