söndag 17 mars 2013

Volvo, Sannegården och kolhamnen

Karosserna till Volvo PV gjordes i Olofström.

Här är personalen vid PV-linjen uppställda för fotografering. Några siffror syns på den främsta karossens tak. Kan det vara kaross nr 10 000?


1965 var det gravöl för PV:n...


...och 1969 för Duetten efter 97 304 tillverkade karosser.


Här gjordes lastbilshytter och Amazonkarosser.


Karosser och lastbilshytter på bangården i Olofström 1959.


En 4-dörrars Amazon -66 bestod av 549 olika plåtdetaljer.


Efter stora problem med tillverkningen av P1800 i England tog man hem tillverkningen till Sverige. Karosserna gjordes då i Olofström.


Bilderna från Olofström kommer från: bildarkiv.olofstrom.seOlof Palme på fabriksbesök.Från Olofström var det transport på järnväg till Sannegårdsbangården i Göteborg. Där lastades karosserna om för vidare transport upp till Volvo Lundbyverken.
Foto: Lennart Nilsson

I Sannegården lastades också färdiga bilar för transport på järnväg ut till väntande kunder.
Foto: Lennart Nilsson

På Sannegårdens bangård hanterades karosser, personbilar och lastvagnschassien, men också oljetransporter och vagnslaster.
Foto: Lennart Nilsson
Utsikt från Ramberget med Sannegårdsbangården och i bakgrunden Sannegårdshamnen. Året är 1956.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

1956 fanns fortfarande ånglok i tjänst
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

...men diesellok började ta över som dragkraft. Här ett nytt T21-lok. Längst uppe i bildens vänstra hörn skymtar Götaverkens kontorsbyggnad, byggd 1950.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Ånga och diesel tillsammans! (Klicka för större bild).
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Denne man hade ett av de kanske mest riskfyllda jobben vid järnvägen. Hans uppgift som skjutspassare var att placera en bromssko på rälen för att stoppa rullande vagnar.
Foto: Lennart Nilsson

Från Sannegårdsbangården gick också spår vidare till Foderhamnen, Lindholmshamnen och kvarnen Tre Lejon.

Hamnbanan västerut mot Sannegården 1910-15. Ramberget till höger i bild.
Bild: Göteborgs Stadsmuseum
Sannegårdens Järnvägsstation.


Sannegårdsbangården var på den tiden en plats med stor trafik och mycket växling. Bangården västerut och i bakgrunden syns Lundby brandstation.


Lundby brandstation 1940.

Sannegårdshamnen var Göteborgs kolhamn. Bild från 1915.

20-talet.


En bild från 30-talet
Reuters Kol & Koks.


En vinterbild och året är 1968.
Bild: Göteborgs Hamn AB

1969 såg det ut så här i Sannegårdshamnen.

Bild: Göteborgs Hamn AB

Året är 1970.
Bild: Göteborgs Hamn AB


Flygbild över Sannegårdshamnen 1942.


Den 7 april 1911 inträffade ett stort ras under bygget av Sannegårdshamnen.

Så här skrevs det om händelsen:
Ett jordras af ovanligt stor omfattning inträffade den 7 april på morgonen vid Sannegårdshamnen i Göteborg, sedan några dagar dessförrinnan ett mindre ras där ägt rum vid den blifande massgodshamnen. Raset d. 7 april var på hamnanläggningens västra sida och omfattade jordområdet midtför Sannegårdens gamla egendom. Längre ut mot älfven hade man nyligen fått färdig en mindre kajsträcka på berggrund, och man hade nu koncentrerat muddrings- och schaktningsarbetena i viken innanför. Det var ett område på ej mindre än c:a 130 m. i älfskärningens längdriktning och ett 80-tal meter inåt land, som nu rasade: c:a 200,000 kbm. jord torde varit i rörelse, och ett 50,000-tal kbm. störtade ut öfver den uppmuddrade fåran i bottnen. Magasiner och upplagshus raserades, flera boningshus underminerades och gjordes obeboeliga, en mängd säckar med cement begrafdes i vatten och jord, det stora mudderverket upplyftes af den väldiga vattenvåg, som uppstod vid raset, och fastklämdes i ett lerlager; fartyg sleto sig lösa etc.


I Sannegården låg också Göteborgs Ris- och Valskvarn med varumärket Gyllenhammars. Bilderna från 1909.


Nu finns inte längre någon kolhamn. Istället har det byggts dyra bostadsrätter. Där Sannegårdsbangården tidigare låg är det ett stort grönområde som ett tag var golfbana. Längst ner till höger syns Hamnbanan. Dessa tre bilder är från juli 2012.Där de tre gula byggnadskranarna står, byggs nu ytterligare ett antal bostadshus.Ett av Green Cargos T44-lok med containervagnar på väg ut till Skandiahamnen passerar grönskan där tidigare Sannegårdsbangården låg.
1 kommentar:

  1. Sköna bilder från en svunnen tid. Bodde ganska nära Volvo
    (Lundbyfabriken) som barn.I Sannegårdshamnen var man och lekte i tomma pråmar, farligt när ingen av oss var simkunnig.

    SvaraRadera