lördag 5 januari 2013

VW hos ASJ

1952 köpte ASJ (AB Svenska Järnvägsverkstäderna) i Linköping företaget Swendsén & Wikström AB i Gävle som tillverkade värmepannor. Bolaget döptes om till ASJ-PARCA AB. På bilden nedan en trevlig VW Transporter som användes som servicebil för Parca i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar