söndag 6 januari 2013

Snösmältare

Att järnvägen haft vinterproblem de sista åren har väl inte undgått någon. Nu har Trafikverket tillsammans med företaget Railcare tagit fram världens största snösmältare. Den har i vinter rullat på bangårdarna i bl.a. Stockholm och Hallsberg och den har enligt uppgift fungerat riktigt bra.

Med stora borstar förs snön in i en snöslunga, som transporterar snön vidare till en förbränningskammare på 12 MW. Där värms snön upp och omvandlas till vatten, som samlas i en tankvagn och sedan töms i avloppssystemet. Längst bak går loket, som är en gammal NOHAB-diesel.

Att smälta snö på järnvägen är inget nytt. Kolla här vad ryssarna använder gamla MIG-motorer till!

Även ryska flygplatser röjs tydligen också med gamla jet-motorer...

...och avisning av flygplan går också bra!

Här en liten film från Trafikverket med Railcares snösmältare i aktion.

1 kommentar: