torsdag 22 november 2012

Tättbebyggt område

Ur 1937 års vägtrafikkungörelse:
k) Tättbebyggt område. Vägmärke, som anbringas å den plats vid infartsväg till tättbebyggt område, varest de för dylikt område gällande bestämmelserna om nedsatt körhastighet för vissa motorfordon samt om förbud i vissa fall mot avgivande av signal skola börja tillämpas, skall utgöras av en förbudstavla med tecken, målat svart och av det utseende, som framgår av bilaga 8.
Bilaga 8, tättbebyggt område
Vägmärket innebar alltså förbud mot för hög hastighet och användning av signalhorn. 1955 infördes i tättbebyggt område generell hastighetsbegränsning till 50 km/h som angavs med hastighetsskyltar och då avskaffades denna skylt.På 1990-talet återkom skylten "Tättbebyggt område" men nu ser skylten ut så här

...och "Tättbebyggt område upphör" ser ut så här.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar