fredag 9 november 2012

Bilar från en bro

Bilden är tagen från en bro i september 2012. Vilken bro färdas jag på?

Svar: Bilden är tagen från Igelstabron, en järnvägsbro över Södertälje kanal. Bron är 2140 m lång med en segelfri höjd på 48 m. Den invigdes 1995 i samband med att den nya Grödingebanan öppnades.

3 kommentarer: