måndag 15 oktober 2012

Återvinning 1942

Materialbristen under krigsåren var stor och befolkningen uppmanades att samla in gummi, koppar, skrot eller som här, grammofonskivor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar