torsdag 27 september 2012

Postexpeditionen Kungsängen

Lantbrevbärare Karl Karlsson framför postexpeditionen i Kungsängen 1967 färdig att åka ut på brevbäringsturen. Trots tidig beställning inför högertrafikomläggningen blev hans nya högerstyrda bil fördröjd vid leveransen.
Bild: Postmuseum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar