måndag 10 september 2012

Maletta

Det är skottår i år och då får alla kvinnor ta vad de vill ha. Naturligtvis väljer de då Maletta 3 med den effektiva substansen DDT. Ingen kvinna vill ju ha insekter i sitt hem och här utlovas total och luktfri utrotning av de små liven. 

Att DDT även kunde påverka andra små liv var det ingen som tänkte på då... 

"DDT bryts ner långsamt i naturen. Det lagras i fettvävnaden hos djur och människor och ackumuleras i näringskedjan från bytes- till rovdjur. DDT är klassificerat som miljöfarligt, giftigt vid förtäring och cancerframkallande. Det är också mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Diklordifenyltriklormetylmetan (DDT) upptäcktes av forskaren Paul Muller och 1939 belönades han med Nobelpriset." Inga kommentarer:

Skicka en kommentar