torsdag 12 juli 2012

Tingstadstunneln

Tingstadstunneln är en tunnel under Göta Älv som förbinder Hisingen med fastlandet. Den började byggas den 17 januari 1961 och invigdes den 29 mars 1968. Tunneln projekterades av Christiani & Nielsen i Köpenhamn och byggdes av Skånska Cementgjuteriet, numera Skanska. Slutsumman för tunnel, tillfarter med mera uppgick till cirka 330 miljoner kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar ca 2,8 miljarder.
Bilder från byggandet.


Tunneln är en sk sänktunnel och är byggd av fem stycken, 14 000 ton tunga, tunnelsektioner som en efter en sänktes ner i vattnet.
1964

Tingstadstunnelns längd är totalt 574 meter. Den består av två tunnelrör, vardera med en 10,5 meter bred körbana delad i tre körfält. Körbanans största djup under älven är 14 meter vilket innebär att det är sveriges lägst belägna motorväg. Tunnelns lutning uppgår till maximalt 4 procent och den fria höjden är 4,55 meter.
Vid tunnelns södra infart fanns tidigare ett kontrollrum och där satt poliser dygnet runt som övervakade och dirigerade trafiken med hjälp av ljussignaler i tunneltaket. 

Idag sker all trafikövervakning i Göteborg från en gemensam central där man har överblick över hela trafiksituationen i göteborgsområdet.
I tunneln gäller följande: "Trafik med mopeder, cyklar, hästfordon, traktorer och andra fordon vars max hastighet är 30 km/tim samt gångtrafik är förbjuden". Transporter med farligt gods är också förbjudet så när Perra någon gång har haft en gastub i bilen har han gjort sig skyldig till lagbrott...

Några äldre bilder från den norra tunnelöppningen. Så här glest med trafik är det knappast ens på natten numera...


Enligt Trafikverket är Tingstadstunneln dimensionerad för ca 80 000 fordon per dygn. I dag trafikeras den av över 125 000 fordon per dygn. Detta innebär naturligtvis enorma köer i rusningstrafiken och minsta störning ställer genast till stora problem. 
På bilden nedan kan vi se att det var trångt i nedfarten till tunneln redan 1986. Detta är dock ingenting om man jämför med hur det ser ut idag. Köer, köer och åter köer...
Foto: Tommy Holl/GT

Inför EM i friidrott 1995 skulle staden "sminkas" och tunnelinfarterna gjordes om med lite havsinspirerade dekorationer. Så här ser det ut idag.


Samtidigt med Tingstadstunneln byggdes även Älvsborgsbron som stod klar 1966. Då var det många göteborgare som tyckte det var vansinne att bygga två nya, dyra älvförbindelser. Det behövdes ju inte...


1978 var det åter dags för en ny förbindelse mellan Hisingen och fastlandet då Angeredsbron invigdes.Trafiken fortsatte att öka och den 1 december 2011 invigdes den nya Partihandelsförbindelsen, i folkmun kallad "Röde Orm". Den förbinder E45 med E20 och avlastar området kring Tingstadstunneln.
Tidigast 2014 är planerad byggstart för nästa stora projekt, Marieholmsförbindelsen. En ny tunnel under Göta älv och en ny järnvägsbro byggs vid Marieholm. Där finns redan en bro, men för att minska känsligheten för störningar byggs en ny parallellt med den gamla. Den nya tunneln har diskuterats fram och tillbaka i många år men har nu fått klartecken. Den kommer att betyda mycket för att avlasta kaoset i Tingstadstunneln. För att finansiera detta projekt som ingår i det "Västsvenska paketet" införs, tyvärr, trängselskatt i Göteborg vid årsskiftet 2012-13.
I detta paket ingår även Västlänken, en tågtunnel under Göteborg och en ny Götaälvbro. Den gamla bron går på övertid och måste ersättas inom tio år. Den 20 juni 2012 beslutade trafiknämnden att den nya Götaälvbron ska byggas med höjden 13 meter över medelvattennivån med en segelfri höjd på tolv meter. 
En trevligt foto på Götaälvbron från 1961. 


Idag är varken järnvägsspår eller hus kvar. Här finns istället nedfarten till Götatunneln som går från Lilla Bommen till Järntorget..4 kommentarer:

 1. Mycket bra inlägg, och bildande :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Jag blir själv lite mer allmänbildad och det är roligt att leta material.

   Radera
 2. Det här var riktigt trevlig läsning! Trafikmiljöer från förr är alltid kul att titta på, särskilt med lite historik kring. Väl gjort!

  SvaraRadera
 3. Tack för ett intressant inlägg! Sitter just nu ovanför Tingstadtunneln och blev nyfiken på hur det såg ut när den byggdes :)

  SvaraRadera