lördag 19 maj 2012

Turbinia

Turbinia, var ett ångdrivet fartyg som redan 1894 lyckades komma upp i 34,5 knop, alltså 64 km/h!


1884 uppfann Charles Algernon Parsons (1854-1931) ångturbinen. Till att börja med använde han den till att driva elgeneratorer och lyckades på några år öka effekten från 4 kW till över 100 kW. Tyvärr var ingen intresserad och han blev tvungen att tänka om. Han fick då idén att sätta sin ångturbin i ett fartyg för att visa att det fanns potential i hans konstruktion och han grundade då företaget "Parsons Marine Steam Turbine Company".
Så här beskrevs företagets affärsidé: "Syftet med detta företag är att ge nödvändigt kapital för att effektivt och grundligt testa tillämpningen av Mr Parsons ångturbin för framdrivning av fartyg. Om man lyckas, tror man att det nya systemet kommer att revolutionera den nuvarande metoden att utnyttja ånga som drivkraft, och att också mycket högre hastighet kommer att uppnås än vad som hittills varit möjligt." 
Och visst fick Mr Parsons rätt. 1894 byggde han ett fartyg, "Turbinia". I början kom man "bara" upp i ca 20 knop, men efter en del experimenterande, fartyget utrustades bl.a. med nio propellerar, lyckades man komma upp i fantastiska 34.5 knop! Det var 
4 knop mer än de snabbaste jagarna kunde prestera på den tiden.


Den 26 juni 1897 samlades i Spithead en armada av dåtidens snabbaste fartyg. Som ett PR-trick dök Parsons "Turbinia" upp oanmäld. Det visade sig att detta fartyg var överlägset snabbast, och "Turbinia"  hade lekstuga med de andra 165 fartygen. Myndigheterna skickade ut ett fartyg för att stoppa henne men hade inte en chans att hänga med. Detta resulterade i en beställning på ångturbiner till två jagare för marinen, HMS Viper och HMS Cobra som stod klara 1899. 
Numera kan fartyget beskådas på Discovery Museum i Newcastle-upon-Tyne i England.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar