torsdag 17 maj 2012

Oljehamnen i Göteborg

Ett foto från Gulf Ryanäs vid Göteborgs hamninlopp 1948. 
Texten i bildens nedre vänstra hörn: "Trots svårigheterna med bensinen är inte bensinbolagen nattsvarta pessimister. De bygger för framtiden".

Och visst fortsatte de att bygga oljecisterner och raffinaderier.
Energihamnen i Göteborg
St1 (Shell) raffinaderi
Göteborgs oljehamn eller Energihamnen i Göteborg som den heter idag, är Nordens största energihamn. Energihamnen är egentligen tre hamnar och består av Skarvikshamnen, Ryahamnen och Torshamnen.  Hälften av all råolja som tas in i Sverige kommer via Göteborgs hamn. Totalt hanteras cirka 20 miljoner ton olja och andra energiprodukter.
Här finns också Sveriges största depåverksamhet som försörjer hela Västsverige med bland annat bensin och diesel. 50 procent av alla raffinerade produkter stannar i Sverige, medan den andra hälften går på export. Idag finns tre raffinaderier i Göteborg. Det är Preem, St1 och Nynäs. 
Göteborgs hamn är också omlastningshamn för råolja. Mellanlagringen sker i underjordiska bergrum i hamnens närhet. Bergrumsanläggningen ligger i Syrhåla vid Torshamnen. Hela anläggningen består av fyra bergrum på vardera 800.000 kubikmeter varav två rum disponeras av Göteborgs Hamn. Det var världens största bergrumsanläggning för olja när den stod klar 1980.
Numera är det åter Koppartransskylten som står utanför det tidigare Shell-raffinaderiet. Så här säger VD:n för nuvarande ägaren St1 Energy AB:
"Eftersom Koppartrans är det gamla ursprungliga företags- och varunamnet för nuvarande St1´s raffinaderi i Göteborg så är det St1´s uppfattning att vi skall bevara de historiska värden som finns i den verksamhet som Shell övertog från Koppartrans 1963. Därav så är Koppartrans vår vardagsbenämning av raffinaderiet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar