söndag 20 maj 2012

Napier Deltic

En mycket intressant motorkonstruktion! Det är en tvåtaktsdiesel med motgående kolvar och tre vevaxlar. Det hela började 1943 när brittiska flottan ville ha en lätt dieselmotor till sina torpedbåtar. De fartyg de hade gick på bensin, och de ansåg att detta bränsle var för farligt med tanke på brandrisken. Napier hade före kriget arbetat på en tvåtakts dieselflygmotor med motgående kolvar. 1947 började denna motor att vidareutvecklas och den första Deltic motorn var klar 1950. Den hade 18 cylindrar. Här gäller det att alla kuggar hamnar rätt!

1952 hade man tillverkat sex motorer och kunde påbörja provkörningarna. I det fartyg som användes byttes de tidigare motorerna ut mot Delticmotorer. De nya var bara hälften så stora och vägde betydligt mindre. Proven gick bra och motortypen kom att användas i många av flottans fartyg. Den tillverkades både med 9 och 18 cylindrar och kom även att användas för stationärt bruk i elgeneratorer.  

På 1960-talet kom Delticmotorn också att användas i lokomotiv. Det var British Rail som 1961 beställde 22 dieselelektriska Class 55 lok med Napier Delticmotorer. Att loket är dieselelektriskt innebär att dieselmotorn driver en generator som i sin tur driver lokets elektriska traktionsmotorer. 


Loken hade två motorer om vardera 1 650 hk, vägde ca 100 ton och hade en topphastighet på 100 mph (161 km/h). Dessa lok användes till slutet av 70-talet i reguljär tjänst, och sista resan gjordes mellan Aberdeen - York den 31 december 1981. 
BR Class 55

Förarhytt BR Class 55

Några lok är bevarade hos museijärnvägar och ett finns på National Railway Museum i York. 
National Railway Museum

Där kan man också studera en uppskuren Napier Delticmotor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar