måndag 28 maj 2012

Krigsflygfält 16 Brattforsheden


En sådan här vägskylt fick mig att svänga av från väg 63 mellan Molkom och Filipstad. 


Där inne i skogen ligger Sveriges bäst bevarade krigsflygfält från andra världskriget, något jag inte hade en aning om.


I början på 1930-talet hade Adolf Hitler tillträtt och Europa rustade upp sin krigsmakt. Hösten 1938 insåg man i Sverige att vi stod väldigt dåligt rustade om ett krig skulle bryta ut. Bland annat saknade vi nästan helt krigsflygfält. De vanliga fredsflygbaserna var enkla mål att slå ut för en fiende. En grupp med militärer, geologer och lantmätare gav sig ut i landet för att hitta lämpliga platser för permanenta krigsflygfält. 180 platser inventerades. Krigflygfältens placering bestämdes av två scenarier. Det ena var "Krigsfall I" vilket betydde krig mot Tyskland och "Krigsfall II" som betydde krig mot Sovjetunionen. En av platserna man fann var Brattforsheden mellan Molkom och Filipstad. I september 1939 påbörjades bygget av Krigsflygfält 16. Man högg ner skogen och anlade start- och landningsbanor.

Baracker, hus och hangarer byggdes. Byggnaderna målades röda med vita knutar och försågs delvis med fuskfönster med påmålade gardiner för att likna bondgårdar.

En vanlig ladugård?
Nej, en flyghangar!Krigsmaterielförrådet förklätt till röd stuga på 1940-talet
Samma krigsmaterielförråd avkamouflerat 2008


På de tre landningsbanorna såddes olika sorters gräs för att få nyansskillnader så att det skulle likna åkrar. Man anlade skenvägar och grävde diken som fylldes med kolstybb. Från luften skulle området se ut som ett odlingslandskap. Fyra motståndssnästen byggdes också. Varje näste bestod av skyttevärn, skyddsrum och luftvärnsställningar. Motståndsnästenas uppgift var att skydda fältet och flygplanens uppställningsplatser.
I skogen byggdes 27 hästskoformade flygplansvärn som täcktes med kamoflagenät. Jordvallarna finns kvar på de flesta ställen, men träkonstruktionerna är borta.
Saab B 17B i ett flygplansvärn


Mer än 800 s.k. "Spanska Ryttare" fanns kring flygfältet.
1940, mitt under pågående krig, var Krigsflygfält 16 färdigt. När flygfältet planerades räknade man med att ett eventuellt anfall mot Sverige skulle komma söderifrån. Flygplanen från Brattforsheden skulle då kunna operera på behörigt avstånd och understödja landtrupperna vid en invasion av Skåne. Den 9 april 1940 ändrades förutsättningarna när Tyskland invaderade Norge. Helt plötsligt stod tyskarna bara tjugo minuters flygfärd från Brattfors. Krigsflygfält 16 blev då det strategiskt viktigaste flygfältet i landet. Här rådde nu under de kommande åren full stridsberedskap. Flygvapnets modernaste flygplan, Saab B17, stationerades på Brattforsheden.


Sammanlagt byggde man under beredskapstiden ut 39 st krigsflygfält. De hade starka befästningar och tungt artilleri.


Idag används flygfältet av Brattforshedens Flygklubb. Där anordnas varje år "Motorflygets dag" och det tävlas också flitigt med modellflygplan.
Efter kriget förlorade Krigsflygfält 16 snabbt sitt strategiska värde och när jet-tiden kom blev det i det närmaste ointressant eftersom jetplan inte kan starta och landa på en sandig gräsplan. Det dröjde inte länge innan flygfältet helt föll i glömska och förföll. 1985 började några entusiaster att ställa i ordning det gamla flygfältet. Skogen togs bort, landningsbanorna rensades, byggnader renoverades och de forna försvarsställningarna återskapades. I dag är Brattforsheden landets bäst bevarade krigsflygfält. 2003 blev Krigsflygfält 16 ett kulturreservat. Syftet med reservatet är både att bevara den militära historien och att bevara den speciella naturen på platsen.

3 kommentarer:

  1. Vilken intressant historia...och vilken tur att du tog dig tid att svänga av!! =)

    SvaraRadera
  2. Trevlig läsning från ett ställe som jag själv inte varit på ännu :-) bra gjort!

    SvaraRadera
  3. Mycket intressant! Tack för att du visade oss detta K-reservat.

    SvaraRadera