söndag 18 mars 2012

Säröbanan

Foto: Anders Rehnström

GSJ, Göteborg-Särö-Järnväg, var en 24 km lång bana från Göteborg till Särö i norra Halland. Den hade ingen förbindelse med det övriga järnvägsnätet utan hade en egen station vid Linnéplatsen.

1839 anlades Särö Havsbad med ett kall- och varmbadhus. Särö etablerades som bad och kurort, en av de första i landet. Särö med sin idylliska miljö, utvecklades på 1800-talet snabbt till förmögna göteborgares sommarparadis. 
Särö Hafsbad Bassängsbacken

Särö Societetsparken


Att ta sig dit var besvärligt och tog lång tid. Antingen var det med häst och vagn eller också kunde man ta ångbåten "Tessin" från Stenpiren. Några herrar ur Göteborgs överklass bildade 1901 "Järnvägsaktiebolaget Göteborg-Särö" och Säröbanan öppnades för trafik 1903. Banan trafikerades av ånglok fram till 1955, därefter av rälsbussar. Från början ville man slå på stort och satsa på nymodigheten eldrift, men eftersom detta skulle kosta en miljon kronor extra blev det istället ångloksdragna tåg. Man ville också att tågen från Särö skulle ha sin slutstation inne i centrala Göteborg i anslutning till Nya Allén, men detta förslag sa politikerna nej till. 
Godstrafiken på Säröbanan var hela tiden blygsam och i praktiken upphörde den helt när rälsbussarna infördes.
Antalet resenärer minskade stadigt på Säröbanan från 50-talet och framåt, främst på grund av den snabbt ökande bil- och busstrafiken. Den 31 dec 1965 gick det sista tåget och banan lades ner. 
(Klicka gärna på bilderna för större storlek)Stationshuset i Göteborg under byggnation.Göteborgs station  1903.Göteborgs station  i början på 1900-talet.

I bakgrunden kan man skymta Naturhistoriska museet.

Här är det 50-tal och en Volkswagen rullar i vänstertrafik på Frölundagatan.

Idag ser det ut så här.


Många kungliga gäster och prominenta personer besökte också Särö under årens lopp. Till förströelserna på 1870-talet hörde naturligtvis badande. Andra aktiviteter var krocket, kägel- och kricketspel, båt- och fisketurer, promenader, ridturer och åkturer med häst. 1879 introducerades tennisspelet, en helt ny sport, på Särö. När även Gustav V och kungafamiljen började tillhöra de årligen återkommande gästerna, fick namnet Särö en särskild klang som landets kanske mest exklusiva badort. Gustav V tillbringade inte mindre än 35 somrar där och var en entusiastisk tennisspelare. 

Kung Gustav V spelar på Särö tennisbana.


Tennisbanorna på Särö.

Interiör från Särö Kurgästpensionat.


Säröbanans slutstation hette Särö Västerskog, och detta stationshus finns idag kvar som restaurang. Stationen hette från början bara Särö men bytte i samband med rälsbusstrafikens införande 1955, namn till Särö Västerskog. 

Särö Västerskog 1965.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum  Foto: Gunnar Blumenberg

Stationshuset Särö Västerskog med Säröbaren. 

Restaurangen som ligger i Särö Västerskogs gamla stationshus hette tidigare Särö Värdshus, men idag Blomstermåla Värdshus.
Bild: Sveriges JärnvägsmuseumSärö stationshus under byggnad 1903
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Det stod klart och invigdes 1904.


Samma bild i kolorerat utförande.1973 fanns plattformarna kvar, men spåren var borta.
Foto: Bengt Hultin

Namnet Blomstermåla kommer av följande händelse i augusti 1952. Två av ångloken som stod över natten, hade under de mörka timmarna målats med blommor och girlanger i regnbågens alla färger. Lokförare och eldare, som övernattat i Särö trodde knappt sina ögon när de upptäckte det hela. Chalmerister misstänktes, men det var konstnären Gustaf Carlström som utfört ”attentatet”. Det väckte stor munterhet när tågen tog sig till Göteborg på morgonen.
Detta torde ha varit den första "graffitiattacken" mot ett tåg i Sverige!På somrarna från 1923, och fram till 1950-talet kördes speciella badtåg som tog stadsbarn ut till Askimsbadet. 
Där tillhandahöll myndigheterna gratis mjölk till badbarnen. Mjölkutdelning år 1941.Hållplatsen vid Askimsbadet 1950.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Säröbanan var en mycket naturskön sträcka. Här ser vi rälsbussen vid Brottkärr i början på 60-talet.
Bild: G-P
Så här ser det ut idag på samma plats.
Bild G-P

En bit söder om Amundöns hållplats en vinterdag i december 1965.
Foto: Stig Hammarson

Brottkärr och Amundön.


Två bilder från  Linnéplatsen.
1964  Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
  Foto: Lennart Nilsson

Billdal 1962.


Billdal 1964.
Foto: Tom Persson

Billdal.Flygfoto över Billdal.Vid Särö Västerskog.

Vägövergång vid Slottsskogen 1923.


Den lilla kuren i bildens mitt, är Frölundaborgs hållplats 1918.


Tomas Åkerblad, hans far och hans bror på söndagsutflykt till Särö Västerskog. Året är troligen 1954.

Sandlyckans hållplats.
Ett filmklipp där tåget ankommer Billdals station och där kopplas samman med ett annat tåg.


När spårvägen förlängdes från Linnéplatsen till Frölunda 1962 fanns det inte plats för både den och Säröbanan. Därför fick det bli en unik lösning där Säröbanans tåg använde spårvägens spår mellan Linnéplatsen och Frölundaborg. En bild från 1963 med spårvagn och rälsbussar vid Linnéplatsen.
Foto: Stig Hjalmarsson


Ett filmklipp när tåget lämnar Linnéplatsen och kör på spårvägens spår. Inlagd på Youtube av signaturen PeFo54.Spåromläggning vid Änggården
Bildkälla: Morrgan Claesson   Foto: Harald Johansson

Året är 1966. Rälsbusstrafiken är nedlagd men spåren, som nu börjat rosta, ligger fortfarande kvar.
Foto: Björn Stråhle

När man gick över från ånglok till rälsbussar revs det gamla lokstallet. Fotot från 1910.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

En ny underhållsverkstad byggdes vid Margretebergsgatan. Här en bild från 1962.
Foto: Bo Sibbesson

Detta blev sedan bussgarage för Säröbussarna som senare blev uppköpta av Linjebuss. 
Foto: Björn Malmer 
Här fanns också bensinstation och serviceverkstad. 


Jag vill minnas att bensinen inte såldes under något av de etablerade bensinbolagen och fyndet av denna kapsylöppnare tycker jag tyder på att det var så. Den runda blå loggan med ordet bensin och ett fyrtorn syns också överst på föregående reklamfolder. Idag är det Preembensin i pumparna.April 2015 såg Säröbanans gamla underhållsverkstad med nuvarande Preem-mack ut så här.

Spåren har fått kontaktledningar och numera är det Spårvägen som har en underhållsdepå här.

Efter att Säröbanan lagts ner såldes rälsbussarna till gruvföretaget Lamco i Liberia. Från Slottsskogen till Packhusplatsen blev det transport på en sk "vagnbjörn".
Bildkälla: Morrgan Claesson   Foto: Harald Johansson
Rälsbussen är avlastad på Packhusplatsen och ska nu vidare med båt till Afrika.
Bildkälla: Morrgan Claesson   Foto: Harald Johansson

Ett inlägg med fler bilder på denna spektakulära transport genom Göteborgs centrum finns HÄR.

En annan transport mellan Järntorget och Säröbanans station beskrevs av Göteborgs-Posten den 5 maj 1911: 
"Ett intressant experiment företogs natten till i går, då man å spårvägsspåren transporterade ett lokomotiv från Järntorget till Säröbanans station. Loket hade från Nydqvist & Holm i Trollhättan på järnvägsspåret gått ned till järnvägen. Där hade det lyfts ur spåret och på provisoriska skenor dragits till Järntorget. Sedan förarbetet var klart fördes det kl. 12.30 på natten uppför Linnégatan, draget av en motorvagn. Vid Säröbanan ställdes det undan på stickspåret. I går hade man lagt ut provisoriska spår till Säröbanan och sent på middagen började loket föras in på banans spår, draget av ett annat lok. Det är så vitt man vet första gången en dylik transport ägt rum i Sverige. Allt lyckades utmärkt. Loket väger 19 ton och motorvagnen bär högst 16. Men spårvägens överbyggnad visade icke någon som helst svaghet för det ökade trycket".Hos Lamco gjorde fordonen tjänst till i början på 70-talet. 
Foto: Raymond Hedman
Rälsbussarna och två Volvovalpar.
Foto: Bengt Bjuvander
Några av de gamla bussarna blev efter avslutad tjänstgöring ombyggda till enkla restauranger.
Foto: Bengt Bjuvander

Foto: Bengt Bjuvander

Uppdatering 1: 
Jag har fått en fråga om hur fort man körde på banan. Svaret är att största tillåtna hastighet var 60 km/h. Alltså lugnt och fint så man hann beskåda det vackra landskapet.

Uppdatering 2 kommer från Morrgan Claesson:
Visserligen var högsta tillåtna hastighet 60 km/h men ofta gick det både i 80 och 90 km/h...


Fina sommardagar var det fullsatt på tågen mot Särö.Säröbanans stationshus vid Karlsroplatsen i Göteborg invigs 1903. Här fanns förutom vänthall även trafikexpedition och stationschefens bostad. Mycket folk har samlats på invigningsdagen.

Konung Oscar II med gemål anländer till Särö station 1903. Dagen till ära dras tåget av dubbla lokomotiv.

En spårvagn på Karlsrogatan. Säröbanans stationshus i bakgrunden.
Tiderna förändras och hästskjutsarna har här ersatts av bl.a. en Simca (?), en Saab och en Volvodroska.
Foto: Lars-Erik Möllerström

Ett tåg klart för avgång i Göteborg 1905.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

När Dag Hammarskjöldsleden drogs fram på 1960-talet flyttades järnvägsstationen till Linnéplatsen och det gamla vackra huset vid Karlsroplatsen revs i början på april 1960. 
Det nya, betydligt mindre, stationshuset som ligger vid Linnéplatsen invigdes i mars 1961. Så här såg det ut 1967.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Samma hus 1973 . Tågtrafiken är sedan 1965 nedlagd och nu står det istället Säröbussarna på byggnaden
Foto: Bengt Hultin

...och så här ser samma plats ut idag april 2015.


En av Säröbussarna vid Linnéplatsen.
Foto: Bengt Hultin

Ett rälsbusståg på väg in på Billdals station 1960.
Foto: Bo Sibbesson
Göteborgs station.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Göteborg 1937.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Cirkulationsplats och modern järnvägskorsning med bommar utefter Säröbanan 1950.


Tågmöte i Billdal 1955. Under en övergångsperiod kördes både ånglok och rälsbussar.
Foto: Curt Elmberg

Vid Billdal 1903.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Järnvägsstationen Billdal.


Tågklarerare H Börjesson i sin sommaruniform.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Billdal.


Billdal.


Särö Västerskog 1955.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum   Foto: Curt Elmberg

Samma plats ett antal år tidigare.


Malevik 1905.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Tidtabell Särö - Göteborg 1906.


Säröbanans motordressin i Göteborg 1919. I bakgrunden syns Annedalskyrkan.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

En cykeldressin vid Slottsskogen 1920.


GSJ resgods- post- och tredjeklassvagn.


Järnbrotts stationshus.


Olyckor och tillbud förekom. I Järnbrott hände 1920 en olycka då en växel inte varit förreglad. Loket och tre vagnar passerade, men den sista spårade ur. Tre passagerare omkom.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Urspårning vid Göteborgs station 1926.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

1927 spårade ett lok ur vid Frölundaborg.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

1954 beställdes hos ASJ (AB Svenska Järnvägsverkstäderna) fem rälsbussar och tre släpvagnar. 
Linnéplatsen 1962.
Foto: Björn Malmer

En bild från den 31 dec 1965, alltså sista trafikdagen innan nedläggningen.
Foto: Björn Malmer

Brottkärr och Järkholmen.


Karlsrogatan vid Linnéplatsen. I bakgrunden syns Säröbanans stationshus.


Särö Station.


Lok 6 vid Göteborgs Station 1904.


Någonstans på Säröbanan 1904


Järnvägstationen Släp.


Villasamhället Släp.Lok 4 år 1904.


1920-talet.


Göteborgs Station 1948.


Särö Västerskog 1955.
Foto: Stig Eldö

Särö 1934
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
.
Högsbokolonin 1921. Säröbanans spår och till höger i bild syns en del av gaveln på Högsbo stationshus.
Bild: V:a Frölunda Hembygdsförening

Lok 2 i Göteborg.


Lok 6 i Göteborg.


Askims station, som fram till 1906 hette Hult.

Askim.


Järkholmen 1930.


Brottkärr.


Brottkärr. Lilla Amundön med Barnsjukhuset. Tittar man noga i mitten av bilden så ser man ett av Säröbanans tåg.


Särö järnvägsstation och Strandpaviljongen.


Särö station 1959.


Sex bilder från Kullavik som fram till 1911 hette Kullen. Man bytte till Kullavik eftersom Posten ofta förväxlade orten med skånska Kullen.

1918

Bild: Morrgan Claesson


Lok 2 vid Särö.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Lok 1 med persontåg vid Malevik station.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Budskär.

Fyra rälsbussar vid Linnéplatsen 1962.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

En rälsbuss på väg in på Särö station 1964.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Lok Nr 5.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Växling vid Särö 1934.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Särö, stationen och ångbåtsbryggan 1903.

Ett vackert handkolorerat kort med baksidan av Särö Västerskogs stationshus.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Stationshuset Särö Västerskog några år senare..

Blomstermåla Värdshus juli 2015.

Baksidan med det som finns kvar av plattformarna juli 2015.


Tåg vid Munkekullen.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Särötåget vid Munkekullen.


Från Facebook: "Det gamla Göteborg" Kjell Wahlgren
Näsetbuss och Särötåg vid Frölunda Stommen. 
Busslinjen startades 1924 av Erik Eriksson, Axel Karlsson och A.G. Therin och drevs i samtrafik med tågtrafiken på Säröbanan. Först gick bussarna direkt till Järnbrott men sedan inrättades även en hållplats vid Stommen, där gamla Näsetvägen korsade banan. Denna busslinje var en konkurrent till den 1921 bildade Nätets Bilförening, som bedrev personbefordran med bussar mellan Näset och Göteborg. 
Säröbanan inköpte linjen 1930 och övertog bussar och personal. Då utökades sträckningen till Slottsskogen. Göteborgs Spårvägar övertog trafiken 1946 efter Västra Frölundas införlivning med Göteborg (1945).


En rälsbuss kör parallellt med Dag Hammarskjöldsleden 1964.


Tåg mot Särö har precis lämnat Frölundaborgs hållplats 1964.
Foto: Stig Hammarson


Linnéplatsen. Det gamla vackra stationshuset är nu rivet och förmodligen är det en provisorisk väntkur vi ser på bilden. De halvfärdiga spåren till höger är den nya spårvagnslinjen till Frölunda som öppnades 1962.
Bild: Andreas Sahlberg

Mycket folk var det på Göteborgs station en sommardag 1936.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Banvakt Bergstrand på en stakdressin vid Brottkärr.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

På Youtube har signaturePeFo54 lagt in några fantastiska tidsdokument från Säröbanan. Titta och njut! Det sista ångloksdragna tåget lämnar Linnéplatsen 1954.Från Linnéplatsen till Särö 1965, alltså det år då banan lades ner.


Säröbanans rälsbuss vid Frölunda, Järnbrott och Askim.Sandlyckan och Kullavik.Säröbanans ändstation Särö Västerskog.

15 kommentarer:

 1. Mycket intressant och vackra bilder!
  Detta hade jag absolut ingen aning om.

  SvaraRadera
 2. Mins du när vi åkte med badbarnen och fick mjölk ur en stålkopp, det gör jag tydligt. men jag minns inte att jag badade. Möjligen var det så att sträckan då var med buss? mins du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer även jag ihåg. Bussresa var det absolut.

   Radera
 3. Kul att se alla dessa fina bilder. Minns själv sista rälsbussen sista turen. Som barn cycklade vi med cyckel dressin och tralla på säröbanan innan de rev upp rälsen 1968. Kul att de just nu återupper bygger järnvägen i Liberia. Undrar om rälsbussarna forfarande finns kvar där nere som fik. Förstår att rälsbussarna var i drift där nere till 1971, sedan byttes de till till rälsbuss från England

  SvaraRadera
 4. Kul se all de nya bilderna. Järnvägen lades ned 1965 . Rälsen låg till ca 1968 innan den revs upp. Som barn lekte vi med "tåget " med trallor och cyckel dressiner medan rälsen låg.
  Det blir bara mer och mer bild och filmmaterial från banan ju längre tiden går. Vi som minns tågen med sommargäster och badfolket till Askimsbadet är nu gråhåriga, men minnet av tågen lever kvar..

  SvaraRadera
 5. Tack för denna fina sammanställning av bilder. Fantastiskt att det finns så många bilder då det faktiskt är snart 50 år sedan banan försvann. Tyvärr missade jag de absoluta slutbilderna som låg ute på nätet för ca 2 år sedan innan servern försvann. Man såg en av släpvagnarna stå rostig i ett träsk med träd växanade ut fönstren nere i Yekepe. Någon som han sparat dessa bilder? Tragisk att se dem.
  Kul dock att spårvägen börjat använda Säröbanan lokstallar som spårvagns vagnhall. Tydligen låg spåren kvar vid service groparna

  SvaraRadera
 6. Varje gång jag besöker din sida kommer massor av nya bilder . Jag är imponerad. Var hittar du alla? Kan du inte om du har tid uppdatera wikipedia sidan om säröbanan med alla dessa bilder så de inte försvinner av misstag?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4r%C3%B6banan

  SvaraRadera
 7. Bra jobbat Perra, väldigt kul att se och jämföra med då och nu.

  Martin - omkringflyttad Gbg:are och Brottkärrsbo sedan 20 år.

  SvaraRadera
 8. Min kusin arbetade på Slottsskogens Servicestation. Jag har också en sådan kapsylöppnare.

  SvaraRadera
 9. Ja stort tack Perra för allt jobb du lagt ner med Säröbanan. Nu är jag ivrig att visa detta för många äldre boendes längs järnvägens sträckning som pratat lyriskt om tågen....

  SvaraRadera
 10. hej Perra, angående GSJ, Göteborg-Särö-Järnväg emblem detta påminner om SJ men är det GSJ, Göteborg-Särö-Järnväg egna emblem?

  SvaraRadera
 11. Den mest kompletta samling av Säröbanan material jag sett. Många bilder är helt nya för mig trots att jag är stort säröbanan fan. Som 11 åring hade jag nöjet att få leka på det som av kvar efter Säröbanans nedläggning år 1965. Efter nedläggningen lämnades allt som det var, och för oss barn var det eldorado med dressincykling och trallor. Minns tydligen nyårsdagen 1966 då jag gick med mina föräldrar från Frölunda till Askimsbadet på banvallen, och såg förödelsen. Efter sista tåget skar man av alla elkablar med skärbrännare till bommar och ljussignaler. Sedan var det som tiden stannade i ca två år innan man började riva upp rälsen och ta bort signaler och hållplatser. Villaägare tog dock hand om slipers direkt på våren.

  SvaraRadera
 12. Hej Perra

  Ett nöje att besöka din sida.

  Både jag och min far arbetade på Säröbussarna under många år.

  Mvh Mikael

  SvaraRadera
 13. Hej Perra!

  Är född i Hovås -48 alldeles intill järnvägen mellan Järkholmen och Hovås station. Kommer mycket väl ihåg de gamla loken och hur man kunde stå ute längst bak på vagnarna. Kommer ihåg när ungdomarna såpade spåret utanför vårt hus innan Hovås station. Konduktörens upprörda stämma hördes på långt håll, när han skrek "nu har ungjävlarna såpat igen". Tåget slirade och blev stående ett långt tag. Ofantliga rökmängder täckte nejden.

  Bra jobbat!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för en trevlig kommentar!

   Radera