fredag 9 mars 2012

AB Hägglund & Söner 1951

Har ni för avsikt att införskaffa en buss? Beakta då nogsamt detta budskap!
"Visa passagerarna att ni tänker på deras säkerhet genom att helt gå in för Hägglunds patenterade stålkarosserier."


Till Anders M: Vill nog inte tänka på hur din Volvo N200 med trästomme skulle klara en dylik olyckshändelse...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar