tisdag 28 februari 2012

Trelleborg och deras provcyklist

Som alla andra företag provade Trelleborg sina produkter noggrant. Som komplement till maskinella provningar cyklade Malte Nilsson i ur och skur året runt, 10 mil per dag, för att under verkliga förhållanden testa såväl de egna däcken som konkurrenternas. När han 1982 gick i pension efter 28 år som provcyklist hade han tillryggalagt en sträcka motsvarande 30 varv runt jordklotet!
Malte Nilsson på sin cykel i full snöstorm!
Trelleborg cykeldäck 1939
Bild: mo-ped.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar