lördag 28 januari 2012

T4, Volvo 445 och Nohab

1957 stod detta diesellok, SJ litt T4, i Borås tillsammans med en trevlig Volvo 445 från Kungliga Postverket. 
T4-loket användes på sträckan Borås-Alvesta tills denna linje blivit elektrifierad 1962, och flyttades sedan till Siljansbanan, Borlänge-Mora. När även denna bana elektrifierats 1978, minskade behovet av loken. Tre lok ställdes av medan de kvarvarande två användes på den oelektrifierade Inlandsbanan. Det sista loket togs ur trafik 1988. På Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, finns ett av dessa lok bevarat. Det är restaurerat och i fullt körbart skick.

T4:an dundrar fram medan elektrifieringen av sträckan Borås-Alvesta pågår.
Bild via: historiskt.nu


Dessa lok byggdes av Nohab. Här är några bilder från produktionen i Trollhättan.

Saab är inte den första stora industrin att läggas ned i Trollhättan... År 1848 startade kompanjonerna Nydqvist och Holm företaget Nohab Industri AB på ett  område väster om Trollhätte kanal. Man valde Trollhättan för att tillgången på vattenkraft var god. Här fanns också goda transportmöjligheter genom kanalen. Vid Nohab har under åren tillverkats bl.a. lokomobiler, järnvägsvagnar, lantbruksmaskiner, vattenturbiner, flygmotorer (blev senare Volvo Flygmotor), lokomotiv, dieselmotorer, tryckpressar, militärmateriel, utrustning för kärnkraftverk m.m. Det sista ångloket tillverkades 1953. På 1960-talet tillverkades också "karosserna" till Stridsvagn S. Under 1950- och 60-talen tillverkades dieselelektriska GM-lok som bland annat exporterades till Danmark, Norge och Ungern. 1981 överfördes loktillverkningen till ett nytt bolag, Kalmar-Nohab AB. Tillverkningen av lok kom efter några år helt att flyttas över till Kalmar Verkstad, KVAB. 1990 såldes KVAB till ABB, som 1996 blev ADtranz efter en sammanslagning av ABB och Daimler-Benz tågtillverkning. 2001 såldes ADtranz till Bombardier, ett kanadensiskt företag. Bombardier valde att flytta verksamheten från Kalmar till Tyskland. I december 2005 rullade det sista järnvägsfordonet ut och fabriken avvecklades. Det innebar att en epok var slut och all tillverkning av järnvägsfordon upphörde i Sverige. 

Några fler bilder från Nohabs loktillverkning i Trollhättan på 50-talet. En härlig blandning av Nohabdieslar på fabriksområdet.


Till vänster ett av TGOJ:s blivande Bt-lok 

Kuriosa: Nohab tillverkade 236 skruvar till slussarna i Panamakanalen, byggd 1904-14. Skruvarna var 8 meter långa, 1,5 dm i diameter och vägde 910 kg/st.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar