söndag 29 januari 2012

Drottningtorget Göteborg

Förr och nu. Gamla vykort är alltid intressanta. Detta är troligen från 50-talet och visar Drottningtorget med Hotell Eggers längst till höger. Mitt emellan Eggers och Apotekshuset, den grå byggnaden i mitten, ligger numera rivna Hotell Kung Karl.

Drottningtorget som det ser ut idag med nya Hotell Opera, den röda byggnaden i mitten, och Scandic Hotell Europa till höger i bild. Bilden tagen från nya Clarion Hotel Post.


Hotell Kung Karl, på senare år Hotell Opera, byggdes 1896. 1997 revs det och i och med rivningen försvann en välbevarad fasad som var den sista biten av gamla Östra Nordstan, så som den såg ut före de stora rivningarna på 70-talet. Misstag i detaljplanen för området gjorde att hotellet saknade skydd och kommunen mer eller mindre tvingades godkänna rivning och nybygge, trots att man först vägrade bevilja rivningslov. Ett förslag man hade, var att behålla fasaden ut mot torget och bygga nytt innanför, men det ansågs för dyrt och ägaren var inte heller intresserad av detta.

Hotell Kung Karl till vänster.  "Osram huset" är idag ersatt av Hotell Scandic Europa,
en av  Göteborgs  alltför många betongklossar.

Hotell Kung Karl sett från Centralstationen. Hotell Eggers till vänster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar