måndag 5 september 2011

Chevrolet transport 1949

På däck står ett antal leveransklara Chevrolet 1949 för transport till väntande kunder.


1 kommentar: